הקמפיין לחסידות פיטסבורג "ברחמים תזכור" לכבוד יו"ד של האדמו"ר זצ"ל

קמפיין לחסידות פיטסבורג לקראת יומא דהילולא של האדמו"ר זצוק"ל